menu

UWAGA! Przebudowa drogi krajowej nr 53 (ul. Piłsudskiego)

2018-04-10 12:27:00 (ost. akt: 2018-04-10 12:27:17)

We wtorek, 3 kwietnia rozpocznie się przebudowa drogi krajowej nr 53 (ul. Piłsudskiego) wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Leyka i Wileńską. Przebudowa realizowana przez firmę BUDIMEX SA przebiegać będzie w trzech etapach.

1) ETAP I – od 03.04.2018 do 18.04.2018
2) ETAP II – od 18.04.2018 do 19.07.2018
3) ETAP III – od 23.07.2018 do 30.10.2018

Etap I zakłada przebudowę wlotu ul. Moniuszki w rejonie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Wlot zostanie całkowicie zamknięty. Wyznaczony zostanie sugerowany objazd do ul. Moniuszki ulicami Piłsudskiego i Wileńską. Ruch pieszy zostanie skierowany na drugą stronę ulicy Piłsudskiego, zapewnione zostanie również dojście do posesji przy ul. Moniuszki.
Etap II prac zakłada przebudowę wlotów ulic Leyka i Wileńskiej, które zostaną całkowicie wyłączone z ruchu. Dodatkowo ze względu na połówkowe zajęcie jezdni na części ulicy Piłsudskiego zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Wyznaczone zostaną objazdy do ulic Leyka i Wileńskiej.
Etap III zakłada całkowite wyłączenie z ruchu części ul. Polskiej wraz z odcinkiem od skrzyżowania ulic Piłsudskiego z ulicami Leyka i Wileńską aż do ulicy Moniuszki.

O wszelkich utrudnieniach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej:http://drogi.miastoszczytno.pl/